تجاوز گروهی طالبان بالای یک خانم حامله درسرپل

13 Aug 2020

۲۳ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار مقام های محلی سرپل از تجاوز گروهی طالبان بالای یک خانم واکسیناتور درین ولایت خبر میدهند.

ذبیح الله امانی سخنگوی والی ولایت سرپل میگوید؛ شب گذشته سه تن از اعضای گروه طالبان در روستای لغمان مرکز ولایت سرپل بالای یک خانم قابله که حامله نیز بوده در کلینیک روستای لغمان ایفای وظیفه می کرد، درخانه اش مورد تجاوز گروهی طالبان قرار گرفته است.

سخنگوی والی گفت: این ساحه تحت حاکمیت طالبان قرار دارد ومتجاوزین فراری می باشند.

طالبان در پیوند به این قضیه ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar