دادگاه صحرایی طالبان بالای یک کودک خورد سال دربلخ

12 Aug 2020

22اسد1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، مسئولان محلی بلخ از دادگاه صحرای یک کودک، در یک بخش زیر حاکمیت دولت در ولسوالی مارمل ولایت بلخ، خبر میدهند.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ میگوید؛ چندی قبل کودک خورد سال بنام سیف الله که 14 سال سن داشت بنابر دلیل نامعلوم از سوی چند تن از افراد در ولسوالی مارمل قریه باغ قوطی ولایت بلخ به محکمه صحرایی وبه ضرب شتم (لت وکوب) مجازات کرده اند.

سخنگوی پولیس بلخ میگوید: درپیوند به قضیه 7 تن باز داشت ویک تن دیگر فراری می باشد.

ازسوی هم پولیس بلخ گفته است که روزگذشته  یک دختر توسط پدرش  بی رحمانه درقریه شش بیکان ولسوالی چهاربولک این ولایت به قتل رسیده اما پدر این دختر درساحه تحت حاکمیت طالبان فراری می باشد.Skip to toolbar