خلیل ‌زاد: با رهایی زندانیان طالب گفتگوهای صلح میان افغان ها آغاز می شود

10 Aug 2020

۲۰ اسد ۱۳۹۹

آقای خلیل ‌زاد می‌ گوید که امریکا به‌ دنبال یک افغانستان با حاکمیت، یک ‌پارچه و دموکراتیک است که آن هم در صلح در این کشور و با همسایه ‌گانش است.

زلمی خلیل‌ زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در پیامی در صحفۀ تویترش از قطع ‌نامۀ لویه ‌جرگه و تصمیم رییس ‌جمهور غنی از بهر رهایی زندانیان باقی ‌ماندۀ طالبان، استقبال کرد.

آقای خلیل‌زاد افزود: “ما انتظار داریم که تا چند روز دیگر، روند رهایی زندانیان تمام شود، سپس هیئت مذاکره کنندۀ حکومت به دوحه سفر کند و روند گفتگوهای میان افغانان به ‌گونۀ فوری، آغاز شود.”

او گفت که امریکا به‌ دنبال یک افغانستان با حاکمیت، یک‌پارچه و دموکراتیک است که آن هم در صلح در این کشور و با همسایه‌گانش است و تهدیدی برای جهان، نباشد. “امروز، ما یک گام نزدیک تر هستیم”.

او یک بار دیگر تأکید کرد که امریکا از مردم افغانستان در ۱۹ سال گذشته حمایت کرده است، اکنون نیز از مرد و زن افغان از بهر دستیابی به صلح‎پایدار که مدت‌هاست مشتاق آن هستند، به حمایت ادامه خواهد داد.

روز گذشته، لویه ‌جرگه مشورتی صلح با پخش قطع‌نامه‌یی رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را تأیید کردند.

این قطع ‌نامه با ۲۵بند امروز با حضور رییس‌جمهور غنی، حامد کری، رییس ‌جمهور پیشین کشور و شماری از چهره‌های سیاسی، پخش شد.

در آن قطع‌نامه، اعضای لویه‌جرگه از پروسه صلح برای رسیدن به صلح‌ پایدار و با عزت که منجر به امنیت و ثبات در کشور گردد، استقبال و حمایت کردند.

در این قطع‌نامه آمده است: “جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خون‌ریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهار صد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می‌کند.”

پس از تأییدی لویه‎جرگه، رییس‌جمهور غنی نیز گفت که به زودی فرمان رهایی این زندانیان را، امضاء خواهد کرد.

همچنان سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته‌است که با تمام شدن رهایی زندانیان باقی‌ مانده، گفتگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر، آغاز خواهد شد.

افغانستان_با_حاکمیت_،_یک_‌پارچه_و_دموکراتیک

خلیل _زاد_:_با_رهایی_زندانیان_طالب_گفتگوهای_صلح_میان_افغان_ها_آغاز_می_شود

خلیل_زاد

زلمی_خلیل_زادSkip to toolbar