باز داشت دو عضو کلیدی گروه طالبان در بغلان

10 Aug 2020

۲۰ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، پولیس بغلان از بازداشت دو عضو گروه طالبان در این ولایت خبر میدهد.

احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان میگوید: دو فرد کلیدی گروه طالبان از سوی پولیس نهرین بازداشت گردیده است که یکی از آنان بنام  متین بوکک چند روز قبل سه نیروی پولیس ملی را به قتل رسانده بود.

به گفته آقای بشارت، افراد بازداشت شده در چندین حملات تروریستی نیز دست داشته اند.

اما تا اکنون طالبان در مورد بازداشت افراد شان درولایت بغلان به رسانه ها چیزی نگفته اند.

باز_داشت_دو_عضو_کلیدی_گروه_طالبان_در_بغلانSkip to toolbar