کودک ۷ ساله قربانی تجاوزجنسی یک سرباز ارتش ملی درفاریاب

9 Aug 2020

۱۹ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی درفاریاب از تجاوز یک سرباز ارتش ملی بالای دختر ۷ ساله در ولسوالی بلچراغ خبر میدهند.

به گفته منابع این سرباز بنام محمد بابر ۲۷ ساله باشنده ولایت سرپل مربوط تولی دوم کندک ۶ لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین عصر روز گذشته بالای یک دختر ۷ ساله در مرکز ولسوالی بلچراغ تجاوز جنسی نموده است.

باشندگان ولسوالی بلچراغ صبح امروز در پیوند به قضیه تجاوز این سرباز بالای دختر ۷ ساله از مسولین محلی این ولسوالی خواستند تا مجرم را به آنان تسلیم بدهند از سوی سربازان بالای مظاهره کننده گان شلیک شده که درنتیجه سه تن زخم برداشته اند.

به گفته منابع این دختر خورد سال اکنون در کلینیک ولسوالی بلچراغ تحت مراقبت های صحی قرار دارد اما وضعیت صحی اش وخیم گزارش شده است.

در این حال فرمانده لوای اول پیاده درمیمنه با تایید این رویداد می گوید : قرار است سرباز از طریق طیاره به میمنه انتقال داد شده وسپس به نهاد های عدلی وقضایی معرفی ومطابق قانون مجازات گردد.

کودک_۷_ساله_قربانی_تجاوز_جنسی_یک_سرباز_ارتش_ملی_درفاریابSkip to toolbar