رهایی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان ازسوی لویه جرگه تایید گردید

8 Aug 2020

۱۸ اسد ۱۳۹۹

لویه جرگه مشورتی صلح به رهایی مشروط ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان رای تایید دادند، مهم‌ ترین موارد مشورتی و پیشنهادی را که رییسان کمیته ‌ها ارایه کردند تا حکومت و شورای عالی مصالحه‌ ی ملی در مذاکرات صلح با طالبان در نظر بگریند، قرار زیر است:

۱- برای رسیدن به صلح پایدار و باعزت لازم است تا طرف‌ها انعطاف لازم نشان دهند.

۲ – ۴۰۰ زندانی باقی ‌مانده‌ی طالبان رها شوند تا هیچ بهانه‌ی برای تعویق مذاکرات صلح وجود نداشته باشد.

۳ –  با رهایی زندانیان طالب آتش‌بس بدون قید و شرط برقرار گردد و طرف‌ها به آن متعهد بمانند.

۴- گفت ‌وگوهای صلح در زودترین فرصت ممکن آغاز گردد.

۵- تشکیل یک هیأت فراگیر و همه‌شمول ملی برای مذاکرات صلح که توانایی دفاع از ارزش‌ های ۱۹ سال پسین و دست‌آوردهای آن را داشته باشد.

۶- مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها ترجیحاً در افغانستان برگزار شود.

۷ـ  کشورهای دخیل در قضیه‌ی افغانستان از حمایت طالبان دست بردارند و به تشدید تنش‌ها دامن نزنند.

۸ –  طالبان نباید دیگر به نام داعش حملات هراس‌افگنانه انجام دهند.

۹-  زندانیان با ضمانت ملی و بین ‌المللی رها شوند تا دوباره به صف نبرد نپیوندند.

۱۰- جامعه‌ی جهانی از شروع و موفقیت گفت‌وگوها و تأمین صلح پایدار در افغانستان ضمانت کنند.

۱۱-  زندانیان نیروهای امنیتی کشور به منظور جلوگیری از تضعیف روحیه ملی آنان نیز آزاد شوند.

۱۲ –  در مذاکرات صلح از جمهوریت و دست‌آوردهای 19 سال پسین دفاع قاطع شود.

۱۳- دفاع از قانون اساسی به ویژه فصل دوم قانون اساسی و نظام مردم‌سالار در مذاکرات.

۱۴- حفظ آزادی‌ها و حقوق شهروندی که در قانون اساسی کشور آمده است به ویژه حقوق و آزادی‌های زنان.

۱۵-  حفظ آزادی بیان و آزادی مطبوعات.

۱۶- شریک کردن پیشرفت‌های مذاکرات صلح برای مردم افغانستان در جریان گفت‌وگوها.

۱۸-  حکومت باید رضایتمندی خانواده‌های قربانیان جنگ را به دست آورد.

۱۹-  سهیم ساختن همه‌ی اقشار مختلف جامعه به ویژه بانوان و جوانان در هیأت مذاکره‌کننده‌ی صلح.

۲۰ – هیأت مذاکره‌کننده باید توانایی و ظرفیت تام گفت‌وگو را داشته باشد.

۲۱- توافقات صلح تحث نظارت و ضمانت سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای صورت گیرد.

رییسان کمیته‌ها گفتند: همه‌.ی اعضای کمیت.ه‌های مربوطه تأکید کردند که مردم افغانستان سال.‌هاست قربانی می‌.دهند. جنگ بهای بزرگ از ما گرفته است. برای رسیدن به صلح و ثبات و پایان پدیده‌ی ویرانگر جنگ با رهایی زندانیان طالبان موافقت می‌.کنیم، مشروط بر این که جامعه‌.ی جهانی از موفقیت گفت.‌وگوها و تأمین صلح پایدار ضمانت کند.

آنان افزودند: موافقه با رهایی زندانیان طالبان به معنای بخشیدن جرم‌های آنان نیست. هیچ فرد یا نهادی حق این را ندارد. اما رسیدن به صلح و ثبات در کشور اولویت ملی و ضرورت همگانی است. لذا برای تسهیل موفقیت گفت.‌وگوهای صلح لازم است تا زمینه‌ی آغاز مذاکرات فراهم شود.

داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و رییس جرگه‌ی بزرگ مشورتی صلح، پس از اتمام ارایه‌ی گزارش‌ کمیته‌های کاری، از حوصله‌مندی، ارایه‌ی مشوره‌های همه‌جانبه و پیشنهادهای سازنده و جامع اعضای جرگه ابراز قدرانی کرد و افزود: مشوره‌ها و پیشنهادهای شما برای دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه‌ی ملی اهمیت فراوان دارد و در مذاکرات از آنها استفاده‌ی اعظمی خواهیم کرد.

رییس جرگه ‌ی بزرگ مشورتی صلح با ابراز خرسندی از ختم موفقانه‌ی کمیته ‌های کاری گفت: افغانستان در یک مرحله ‌ی حساس و تاریخی قرار دارد. از اینکه حساسیت شرایط را درک کرده مشوره‌های تان را با توجه به شرایط جاری و با درنظرداشت مصلحت کلان ملی ارای کردید، یک موفقیت بزرگ است. هرچند شرایط دلخواه نیست. اما آنچه پیروزی ما را به صورت قطعی تضمین می ‌کند، اتحاد و اتفاق ماست.

رهایی_۴۰۰_زندانی_خطرناک_طالبان_ازسوی_لویه_جرگه_تایید_گردیدSkip to toolbar