رییس جمهور غنی: با رهایی ۴۰۰ زندانی طالب پس از ۳ روز مذاکرات آغاز خواهد شد

7 Aug 2020

۱۷ اسد ۱۳۹۹

لویه ‌جرگه مشورتی صلح، پیش از چاشت امروز – جمعه ۱۷ اسد – با سخنرانی رییس ‌جمهور غنی آغاز شد.

رییس‌جمهور غنی، در سخنرانی ‌اش گفت که اگر چهارصد زندانی طالبان رها شوند، گروۀ طالبان در درازای سه روز به گفت‌وگوهای میان افغانان حاضر خواهند شد و اگر این زندانیان طالبان رها نشوند، طالبان گفته‌اند که خشونت‌ها و جنگ‌های شان را افزایش خواهند داد.

در این لویه‌جرگه ۳۲۰۰ تن از سراسر افغانستان شرکت کرده‌اند و قرار است در سه روز، حکومت را دربارۀ رهایی و یا عدم رهایی ۴۰۰زندانی طالبان که غنی گفته‌است صلاحیت رهایی آنان را ندارد، مشوره دهند.

ازمیان این چهارصد زندانی،۱۵۶تن آنان محکوم به اعدام، ۱۰۵زندانی آن دارای مسایل حق‌العبد، ۳۵تن آنان اختطاف‌گر، ۵۲ زندانی قاچاق‌بر موادمخدر و ۴۴زندانی شامل فهرست سیاه حکومت افغانستان و کشورهای متحد افغانستان هستند.

نام‌های این زندانیان شامل فهرست زندانیانی است که از سوی طالبان به حکومت افغانستان سپرده شده‌است. بربنیاد این فهرست، باید پنج‌هزار زندانی طالبان آزاد شود.

حکومت افغانستان ۴۶۰۰ تن از زندانیان طالبان را بربنیاد این فهرست رها کرده‌است، اما گفته‌است که صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر را ندارد و لویه‌جرگه باید در این باره تصمیم بگیرد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصاحلۀ ملی که هم‌چون رییس جرگۀ مشورتی صلح گماشته شده‌است، در سخنرانی‌اش در این آغاز این جرگه، گفت که تصمیم اعضای لویه‌جرگه دربارۀ رهایی چهارصد زندانی طالبان یک تصمیم مرگ و زندگی برای افغانستان است.

شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی دیگر نیز در لویه‌جرگه امروز شرکت کرده بودند؛ از جمله عبدرب‌الرسول سیاف که ریاست لویه‌جرگه مشورتی سال گذشته را به‌عهده داشت. اما جای شماری از سیاست‌گران مانند کرزی خالی بود.

آقای سیاف در سخنرانی‌ امروزش، از شرکت کننده‌گان جرگه خواست که تصمیمی بگیرند تا جلو خون‌ریزی‌ها در کشور گرفته شود.

نخستین روز این جرگه، حاشیه‌هایی هم داشت. بلقیس روشن، عضو مجلس نماینده‌گان، هنگامی که رییس‌جمهور غنی سخنرانی می‌کرد به رسم اعتراض بر جایش ایستاد و با صدای بلند از رییس‌جمهور خواست که «به طالبان باج ندهد.»

نیروهای امنیتی سپس اورا از تالار جرگه بیرون کردند.

از سویی هم، برخی از شرکت کننده‌گان این جرگه می‌گویند که متن اعلامیۀ وزارت خارجه امریکا دربارۀ برگزاری این جرگه، برای آنان توزیع شده‌است – اعلامیه‌یی که در آن به‌گونۀ تلویحی از شرکت کننده‌گان این جرگه می‌ خواهد که با رهایی چهارصد زندانی طالب موافقت کنند.

رییس_جمهور_غنی_:_با_رهایی_۴۰۰_زندانی_طالب_پس_از_۳_روز_مذاکرات_آغاز_خواهد_شدSkip to toolbar