رقم قربانیان انفجار لبنان به ۱۳۵ کشته و پنج هزار زخمی رسید

6 Aug 2020

۱۶ اسد ۱۳۹۹

دولت لبنان اعلام کرده‌است که شمار قربانیان در انفجار بیروت، پایتخت این کشور به ۱۳۵ تن رسید و بیش از ۵ هزار تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

امدادگران همچنان به دنبال ده‌ها تن هستند که در پی انفجار در منطقه بندری بیروت، مفقود شده‌اند.

دولت لبنان همچنان گفته‌است که شماری از مقام‎های بندر بیروت تا زمان انجام تحقیقات دربارۀ انفجار بزرگ روز سه‌شنبه، زیر بازداشت خانه‌گی قرار می ‌گیرند.

دولت لبنان از پنج‌ شنبه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. پیش از این، دولت همچنان دو هفته حالت فوق‌العاده اعلام کرده بود.

بنابر اعلام کابینه لبنان،‌ فرماندهی ارتش موظف شده که هر فرد که با موضوع مواد منفجرۀ نیترات آمونیوم در بندر بیروت ارتباط دارد،‌ تا زمان پایان تحقیقات در بازداشت خانه‌گی قرار گیرد.

این انفجار در بندر نزدیک منطقۀ گردشگری و ساختمان‌های دولتی، رخ داد. شدت انفجار به حدی بود که بیشتر بخش شهر را تکان داد و ساختمان‌های زیادی حتا صدها متر دورتر از محل انفجار، آسیب دیده‌اند.

این انفجار، یکی از نیرومند ترین انفجار در سال‌های اخیر در این کشور، گزارش شده‌است.

هرچند علت این انفجار روشن نیست، اما مقام‌های لبنان می‌‎گویند که این انفجار برخاسته از انبار مواد قابل انفجاری در یک ذخیرگاه بوده‌است.

میشل عون، رییس‌جمهور این کشور پس از این انفجار گفت که ۲،۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که برای ساخت بمب به کار می‌رود، به مدت شش سال بدون اقدامات ایمنی، در یک انبار ذخیره شد بود و این کار “غیر قابل قبول” است.

انفجار_لبنان

رقم_قربانیان_انفجار_لبنان_به_۱۳۵_کشته_و پنج_هزار_زخمی_رسید

قرباینان_لبنانSkip to toolbar