باز داشت سه فروشنده مواد مخدر در فاریاب

6 Aug 2020

۱۶ اسد ۱۳۹۹

پولیس فاریاب از باز داشت سه فروشنده مواد مخدر دراین ولایت خبر داده است.

در خبرنامه پولیس فاریاب آمده است حبیب الله باشنده قریه چقماق ولسوالی پشتونکوت را با ۴۱۰ گرام مواد مخدر نوع تریاک، سید خالدار باشند نواحی شهری با ۱۲۰ گرام‌مواد مخدر نوع تریاک محمد عظیم باشنده نواحی شهری با مقدار ۶۰ لیتر کشمش تخمر شده و ۷ لیتر مشروب الکولی با یک دستگاه تولید مشروبات الکولی باز داشت شدند.

به گفته منابع افراد باز داشت شده تحت نطارت پولیس قرار دارند.

باز_داشت_سه_فروشنده_مواد_مخدر_در_فاریابSkip to toolbar