دریک کمین طالبان بالای کاروان حامل یک عضو پیشین شورای ولایتی بغلان ۱۲ کشته وزخمی شدند

5 Aug 2020

۱۵ اسد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، درنتیجه کمین وانفجار ماین برکاروان حامل یک عضو اسبق شورای ولایتی بغلان نزدیک به ۱۲ تن کشته وزخمی شدند.

به گفته منابع این كاروان مربوط به محبوب الله غفارى، عضو پيشين شوراى ولاتيى بغلان که لحظات پيش در شاهراه پلخمرى- سمنگان در ساحه چشمه شير، آماج حمله طالبان قرار گرفته است.

منبع گفت : که در اين رويداد بِه محبوب الله غفاری عضو پیشین شورای ولایتی بغلان آسيب نرسيده است.Skip to toolbar