باز داشت مسوول خارجی داعش در افغانستان

5 Aug 2020

۱۵ اسد ۱۳۹۹

وزارت دفاع ملی با نشر یک اعلامه از باز داشت مسؤل خارجی در ولایت کنر خبر می دهد.

در اعلامه آمده است که نیروهای کماندو در یک عملیات هدفمند در ولایت کنر، « محمد سعید» ولد « محمد افضل» یکی از قومندان های ظالم و مهم داعش را در ولایت کنر شب گذشته بازداشت کردند.

این داعشی، مسوولیت انتقال تروریستان خارجی را با اعضای خانواده شان از بیرون از کشور به داخل افغانستان، برعهده داشت.

با_داشت_مسوول_خارجی_داعش_در_افغانستانSkip to toolbar