اعضای اشتراک کننده جرگه مشورتی از فاریاب به کابل رسیدند

5 Aug 2020

۱۵اسد ۱۳۹۹

نزدیک به ۹۰ مرد و زن به نماینده گی از مردم فاریاب برای اشتراک در لویه جرگه مشورتی در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان به کابل رسیدند.

به گفته منابع محلی فارياب اولين ولايتي است كه اعضاي جرگه صلح آن به كابل رسيده و قرار است اعضاي جرگه صلح در مورد ٤٠٠ زنداني طالبان راي زني نمايند.

اشتراك كننده گان جرگه كسانی اند كه سال گذشته به اساس انتخابات، عضويت جرگه مشورتی صلح را بدست آورده بودند.

گفته می شود که در لیست اعضای جرگه افراد تازه اضافه نشده است هرگاه کسی فوت کرده و یا غیر حاضر باشد چوکی آنان خالی می باشد.Skip to toolbar