صدیقی: اعضای لویه جرگه سال گذشته در پیوند به رهایی زندانیان طالب تصمیم می گیرند

4 Aug 2020

۱۴ سرطان ۱۳۹۹

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می ‌گوید که قرار است لویه‌ جرگه مشورتی صلح برای تصمیم ‌گیری درباره رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، روز (جمعه، ۱۷

اسد) برگزار شود.

سخنگوی ریاست جمهوری، (روزسه شنبه ۱۳ اسد) در یک نشست خبری گفت که اعضای لویه ‌جرگه مشورتی صلح در لویه ‌جرگه امسال دعوت خواهند شد.

آقای صدیقی افزود: که هدف اصلی برگزاری جرگه مشورتی، تصمیم‌ گیری در مورد چگونه ‌گی رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، ارزش‌های نوزده سال پسین، نظام جمهوری، جمهوریت و ارزش‌های وابسته به آن و مشورت در مورد آینده افغانستان است.

صدیقی تصریح کرد که حکومت در پی تأمین شفافیت در پروسه صلح است و لویه ‌جرگه نیز به همان هدف برگزار می ‌شود.

چندی پیش دولت افغانستان اعلام کرده بود که صلاحیت رهایی 592 زندانی گروه طالبان را ندارد، تصمیمی که روند صلح را با چالش روبه ‌رو کرد.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور کشور در روز نخست عید گفت که برای تصمیم‌ گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی گروه طالبان که موارد «حق‌العبدی» را مرتکب شده‌اند، لویه جرگه مشورتی برگزار می‌ کند.

رئیس‌ جمهور در بیانیۀ عیدی ‌اش تصریح کرد که براساس قانون، صلاحیت رهایی چهار صد زندانی گروه طالبان را ندارد و به همین دلیل، برای تصمیم گیری در مورد آنان، لویه جرگه مشورتی برگزار می‌کند.

رئیس‌جمهور افزود که تصمیم در پیوند به عدم رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان به معنای جواب منفی در مورد رهایی کامل زندانیان این گروه نیست، بل او می‌خواهد که در این مورد با مردم مشورت کند.

صدیقی_:_اعضای_لویه_جرگه_سال_گذشته_در_پیوند_رهایی_زندانیان_طالب_تصمیم_می_گیرندSkip to toolbar