یک شهروند افغان در امریکا به اتهام فساد بازداشت شد

26 Jul 2020

۵ سرطان ۱۳۹۹

وزارت عدلیه امریکا تأیید می‌ کند که نعیم اسماعیل، یک شهروند افغانستان به اتهام دست‌داشتن در فساد بازداشت شده‌است.

در یک اعلامیۀ وزارت عدلیه امریکا آمده‌ که نعیم اسماعیل با یک شهروند امریکا شامگاه روز چهارشنبه در لس آنجلس بازداشت شدند.

اعلامیه می‌افزاید که نعیم اسماعیل درپیوند به طرح‌های فریب‌کارانۀ سرمایه‌گذاری در امریکا که ارزش این طرح ‌ها به پانزده میلیون دالر می ‌رسد بازداشت شده‌است.

نعیم اسماعیل با کیفر تا سی سال زندان روبه‌ رو است

در همین حال، وزارت خارجه افغانستان می‌ گوید از این اقدام ایالات متحده – که ایستاده‌گی این کشور را برای پایان دادن به مصونیت فساد پیشه‌گان که از افغانستان فرار می ‌کنند، نشان می‌ دهد – استقبال می‌ کند.

یک_شهروند_افغان_در_امریکا_به_اتهام_فساد_بازداشت_شدSkip to toolbar