سه تن به همراه سرپرست فرماندهی پولیس پکتیکا در انفجاری کشته شدند

19 Jul 2020

۲۹سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، پولیس پکتیکا تأیید می‌کند که دریاخان، سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی سروبی همراه با دو محافظش در انفجار مین جاسازی شده گروه طالبان، کشته شده‌ است.

شاه‌محمد آرین، سخنگوی پولیس پکتیکا روز یک‌شنبه، بیست‌ونهم سرطان/تیر، گفت که این حادثه شب گذشته به وقوع پیوسته است.

سخنگوی پولیس پکتیا گفت که دریاخان در هنگام گشت‌زنی در منطقه هیبتی شهرستان سروبی هدف انفجار مین جاسازی شده طالبان قرار گرفته است.

در همین حال، محمد میرزا کته‌وازی، نایب مجلس نمایندگان گفته است که دریاخان همراه با سه محافظش در انفجار مین کشته شده است.

سرپرست_پولیس_پکتیا_کشته_شدSkip to toolbar