چهار فرد ملکی در بادغیس کشته شدند

18 Jul 2020

۲۸سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در ولایت بادغیس از یک انفجار ماین کنارجاده‌ی در این ولایت خبر میدهند.

شیرآغا الکوزی امر امنیت ولایت بادغیس میگوید؛ صبح امروز در مسیر شاهراه عمومی درمربوطات ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس یک عراده موترسایکل افراد ملکی با ماین کنارجاده ی طالبان برخورد نموده که درنتیجه ۴ تن بشمول دو مرد، یک زن ویک کودک کشته شده است.

طالبان تابحال مسولیت این انفجار را بدوش نگرفته است.

چهار_فرد_ملکی_در_بادغیس_کشته_شدندSkip to toolbar