پرتاب سه هاوان همزمان با سفر رییس جمهور غنی در غزنی

16 Jul 2020

۲۶ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، رییس جمهور غنی صبح امروز دریک سفر وارد ولایت غزنی گردید همزمان با سفر رییس جمهور یک هاوان در نزدیکی میدان هوایی و دو هاوان درنزدیکی ساختمان مقام ولایت غزنی اصابت کرده است.

به گفته منابع در غزنی تا حال درنتیجه اصابت هاوان ۶ تن زخم برداشته اند اما معلوم نیست این افراد ملکی هستند ویا نظامیان.

تا حال فرد یا گروهی مسولیت پرتاب هاوان بر مرکز ولایت غزنی را بدوش نگرفته اند.

پرتاب_سه_هاوان_همزمان_با_سفر_رییس_جمهور_غنی_در_غزنیSkip to toolbar