رد سقوط مرکز ولسوالی المار فاریاب

14 Jul 2020

۲۴ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب سقوط مرکز ولسوالی المار بدست طالبان را رد کردند.

فرماندهی لوای اول پیاده قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب نشر خبر سقوط مرکز ولسوالی از طریق صفحات اجتماعی را رد کرده است.

در اعلامیه فرماندهی لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین آمده است که در ولسوالی المار به قدر کافی نیروهای امنیتی موجود بوده هرگز این ولسوالی بدست طالبان سقوط نخواهد کرد.

فرماندهی لوای اول در حالی سقوط ولسوالی المار رد کرد پیش از چاشت امروز خبر ها در پیوند به حضور طالبان به مرکز این ولسوالی نشر گردیده بود.

رد_سقوط_مرکز_ولسوالی_المار_فاریابSkip to toolbar