خبر تکمیلی، انفجار سمنگان ۷۵ کشته وزخمی برجا گذاشت

13 Jul 2020

۲۳ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، یک انفجار نیرومندی در مقابل ریاست امنیت ملی ولایت سمنگان در شهر ایبک رخ داده است

داکتر عبدالخلیل مصدق رییس صحت عامه سمنگان می‌ گوید از محل انفجار ۱۲ جسد ۶۳ زخمی بشمول ۸ خانم و ۲ کودک در شفاخانه این ولایت انتقال یافته اند.

دراین حال صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می گوید: در پی انفجار ۱۱ نیروی امنیت ملی و یک خانم کشته و۶۳ بشمول زنان وکودکان زخمی شده اند.

مسولیت این انفجار را گروه طالبان بدوش گرفته اند.

خبر_تکمیلی،_انفجار_سمنگان_۷۵_کشته_و_زخمی_برجا_گذاشتSkip to toolbar