ترور یک فرمانده جهادی در غزنی

13 Jul 2020

۲۳ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،منابع محلی درولایت غزنی از ترور دوتن بشمول یک فرمانده جهادی ازسوی افراد مسلح ناشناس ترور گردیدند.

واحیدالله جمعه زاده سخنگوی والی ولایت غزنی میگوید: این رویداد پیش از چاشت امروز دوشنبه (۲۳ سرطان ۱۳۹۹) در قریه دیخدای داد مرکز ولایت غزنی رخ داده است.

سخنگوی والی غزنی گفت این فرمانده اسبق جهادی ایوب خان نیازی دارد همرا با یک فرد ملکی دیگر ترور گردیده است.

به گفته آقای جمعه زاد این افراد پس از ترور موفق به فرار شده اند.

ترور_یک_فرمانده_جهادی_در_غزنیSkip to toolbar