کشته شدن دو خانم در سرپل

9 Jul 2020

۱۹ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های محلی در سرپل میگویند: دو خانم در دو رویداد جدا گانه در این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس بقتل رسیده است.

نبیلا حبیبی ریس امور زنان ولایت سرپل میگوید؛ دو شب قبل یک خانم پولیس ازسوی افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه سوم امنیتی مرکز سرپل بقتل رسیده است.

بانو حبیبی گفت: پولیس زن بنام قربان آی از 7 سال بدینسو در صفوف پولیس فرماندهی امنیه سرپل وظیفه اجرا می کرد.

ریس امور زنان می افزاید: روز گذشته یک بانوی باردار ۱۵ ساله در روستای لغمان این ولایت بقتل رسیده که ساحه قضیه در کنترول طالبان میباشد.

به گفته رییس امور زنان سرپل در پیوند به این دو رویداد کسی باز داشت نشده است.

کشته_شدن_دو_خانم_در_سرپلSkip to toolbar