حرکت مردمی صلح برای توقف جنگ در فاریاب

8 Jul 2020

۱۸ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، همزمان با سایر ولایات افغانستان حرکت مردمی صلح در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی گردید.

حرکت مردمی صلح با حضور فعالان جامعه مدنی، جوانان در شهرمیمنه به هدف پایان جنگ وآغاز گفتگوهای میان افغان ها برگزار شد.

شرکت کننده گان حرکت مردمی صلح در فاریاب گفتند که در چهل سال گذشته مردم افغانستان قربانی های بیشمار را در جنگ ها متقبل شدند.

ازسوی هم اشتراک کننده گان حرکت مردمی صلح در فاریاب از طرف های جنگ خواستار پایان بخشیدن جنگ وخشونت علیه غیرنظامیان گردیدند.

حرکت مردمی صلح در حالی در فاریاب راه اندازی شد که امروز همزمان در ۲۰ ولایت کشور این حرکت مردمی راه اندازی شده است.

حرکت_مردمی_صلح_برای_توقف_جنگ_در_فاریابSkip to toolbar