اصابت هاوان در ارزگان ۳ عضو یک خانواده را مجروح ساخت

6 Jul 2020

۱۶ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درارزگان از اصابت یک هاوان از جانب گروه طالبان بالای یک منزل مسکونی خبرمیدهند.

زرگی عبادی سخنگوی والی ولایت ارزگان میگوید: شب گذشته در ترینکوت مرکز این ولایت گروه طالبان بالای منازل مسکونی هاوان پرتاب کردند.

به گفته سخنگوی والی ارزگان درنتیجه اصابت هاوان سه عضوی یک خانواده بشمول یک مرد و دو خانم زخم برداشته اند.

ازسوی هم سخنگوی والی ارزگان گفت : زخمیان این رویداد در شفاخانه انتقال یافته اند و وضعیت صحی شان قناعت بخش می باشد.

گروه طالبان در پیوند به پرتاب هاوان بالای منازل مسکونی در ارزگان به رسانه ها چیزی نگفته اند.

اصابت-هاوان-در-ارزگان-۳-عضو-یک-خانواده-را-مجروح -ساختSkip to toolbar