افزایش آمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان

5 Jul 2020

۱۵ سرطان ۱۳۹۹

سازمان صحی جهان از ثبت بی‌ پیشینه ‌‎یی روزانه ‌یی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در سراسر جهان، خبر داده‌است.

بر بنیاد گزارش این سازمان، اکنون در یک شبانه ‌روز بیش از ۲۱۲ هزار رویداد مثبت در جهان، ثبت می ‌شود.

همچنان این سازمان گفته‌است که شمار قربانیان کووید نزده در جهان روزانه حدود ۵ هزار تن است.

بیشترین رویدادهای مثبت در روزهای اخیر در کشورهای امریکا برازیل و هند بوده‌است.

این در حالی‌است که شمار بیماران کووید نزده در سراسر جهان به بیش از ۱۱ میلیون تن رسیده‌است و همچنان در هفت ماۀ گذشته و پس از شیوع این ویروس، بیش از ۵۳۰ هزار تن در نتیجۀ این بیماری در جهان، جان باخته‌اند.

روز شنبه، برازیل از ثبت بیش از ۳۷ هزار رویداد تازۀ مثبت کووید نزده در یک شبانه‌‌روز در این کشور، خبر داده‌است. همچنان بیش از ۱ هزار تن دیگر در نتیجۀ این بیماری در یک شبانه‌‎روز در برازیل، جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در برازیل، به بیماری کووید نزده متبلا شده‌اند.

مکسیکو نیز روز شنبه از مرگ بیش از ۵۲۳ تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور، خبر داده‌است.

اکنون ۳۰,۳۶۶ تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در این کشور جان باخته‌اند و بیش از ۲۵۲ هزار تن دیگر، مبتلا شده‌اند.

افزایش-آمار-مبتلایان-ویروس-کرونا-در-جهانSkip to toolbar