یک کارمند امنیت ملی کاپیسا ترور شد

4 Jul 2020

۱۴ سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،منابع در کاپیسا از ترور یک کارمندان ریاست امنیت ملی در این ولایت خبر میدهند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا در گفت: دگرمن محب رحمان یک تن از افسران امنیت ملی کاپیسا در مسیر راه در منطقه دنگرخیل مرکز این ولایت از سوی افراد ناشناس موتر سایکل سوار به قتل رسیده است.

کاپیسا از چندی بدینسو به یکی از ولایات ناامن کشور تبدیل شده است.

یک-کارمند-امنیت-ملی-کاپیسا-ترور-شدSkip to toolbar