چهار طالب و دو نیروی امنیتی درفاریاب زخمی شدند

4 Jul 2020

۱۴ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درفاریاب می گویند: که گروه طالبان شب گذشته بالای پاسگاه های امنیتی درمنطقه حد بخشی مسیرشاهراه جوزجان – اندخوی حمله نموده بودند توسط نیروهای امنیتی عقب زده شدند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب طالبان مسلح از چهار استقامت بالای پاسگاه های امنیتی واقع در حد بخشی مسیر شاهراه جوزجان اندخوی در مربوطات ولسوالی خانچهار باغ حمله نموده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی به عقب زده شدند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب در نتیجه درگیری ها دو طالب مسلح از گروپ قاری امید الله مشهور به خالد ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خانچهارباغ و دو تن دیگر از گروپ قاری اسماعیل ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی قرغان زخم برداشته اند.

سخنگوی پولیس فاریاب زخمی شدن دو نیروی امنیتی را تایید کرده گفت با اعزام نیروهای کمکی بیشتر طالبان از ساحه متواری گردیده اند .

طالبان درپیوند به زخمی شدن افراد شان درفاریاب به رسانه ها چیزی نگفته اند.

چهار-طالب-و-دو-نیروی-امنیتی-در-فاریاب-زخمی-شدندSkip to toolbar