جشن ختنه سوری ۳۵ کودک در فاریاب

4 Jul 2020

۱۴ سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، برای دومین بار ختنه جمعی کودکان بی بضاعت،یتیم و مهاجر از جنگ توسط نهاد خیریه بشردوست درفاریاب راه اندازی گردید.

به گفته حاجی عبدالرحمن بشر دوست مسؤل نهاد خیریه بشر دوست در دومین ختنه جمعی ۳۵ کودک ختنه می شوند.

وی گفت: برای این شمار کودکان لباس‌،چپن‌،کلاه و چپلی تهیه گردیده است و به همکاری کلنیک خصوصی سرا پا ایوبی ختنه می شوند.

در این حال داکتر محمد ظریف ایوبی مسوول کلنیک صحی سرا پا ایوبی این شمار کودکان به اساس نوبت روزانه ۱۰ نفر با استفاده از دستگاه پیش رفته ختنه می شوند.

ازسوی هم خانواده های بی بضاعت که فرزندان شان از طریق نهاد خیریه بشر دوست ختنه می شوند با ابراز خرسندی از سایر افراد خیرخواه خواستند تا برای آنها کمک های غذایی نمایند.

جشن-ختنه-سوری-۳۵-کودک-در-فاریابSkip to toolbar