فرمان رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم صادرشد

3 Jul 2020

۱۳ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، رییس جمهور محمد اشرف غنی فرمان رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم را امضا کرد.

‏به دنبال نشر مکتوبی مرتبط به تفویض رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم در رسانه‌های اجتماعی، منابع نزدیک به آقای دوستم صحت این مکتوب را تأیید کردند. اما ارگ ریاست جمهوری تاحال در مورد فرمان رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم چیزی نگفته اند.

فرمان رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم به اساس توافق سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله امضا گردیده است.

فرمان-رتبه-مارشالی-برای-عبدالرشید-دوستم-صادر-شدSkip to toolbar