توزیع پول نقد برای۱۶۶ خانواده متضرر از سیلاب ها در فاریاب

2 Jul 2020

۱۲ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزری چاپار، مقام های محلی فاریاب از توزیع کمک های نقدی دولت برای خانواده های متضرر از سیلاب ها در این ولایت خبر می دهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید : امروز برای ۱۶۶ خانواده متضرر از سیلاب های موسومی از طریق اداره حوادث پول نقد توزیع گردید.

به گفته والی فاریاب این شمار خانواده های متضرر از سیلاب ها بر اثر سروی دقیق ازسوی دفاتر امداد رسان واداره حوادث شناسای شده اند .

در این حال سید مامون گهریک رییس اداره حوادث فاریاب می گوید: این کمک های نقدی برای متضررین شهرمیمنه وولسوالی های این ولایت که مشکلات ترانسپورتی ندارند و بر اثر جاری شدن سیلاب ها آسیب دیدند توزیع گردید.

رییس حوادث فاریاب افزود برای هرخانواده متضرر ازسیلاب ها در کتگوری الف مبلغ ۱۵۰۰۰ افغانی توزیع گردید.

ازسوی هم خانواده متضرر از سیلاب ها در فاریاب با ابراز خرسندی از کمک های دولت می گویند : سرازیر شدن سیلاب ها برای آنان خسارت بیشتر مالی رسانده است.
آنان همچنان از دولت ونهاد های امداد رسان خارجی خواستار ادامه کمک های بشردوستانه برای شان شده اند.

با این همه مسولین در اداره حوادث فاریاب می گویند که در آینده نزدیک به سایر خانواده متضرر از سیلاب ها نیز کمک های نقدی صورت می گیرد.

به گفته مقام های محلی دولت برای متضررین سیلاب های موسومی ۷ میلیون افغانی کمک نموده است که به گونه شفاف برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی کمک می شود.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

توزیع-پول-نقد-برا-۱۶۶-خانواده-متضرر-از-سیلاب-ها-در-فاریابSkip to toolbar