انفجار در ننگرهار

2 Jul 2020

۱۲ سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار مقامات محلی درننگرهار از وقوع یک انفجار ماین چسپکی دراین ولایت خبر میدهند.

عطاء الله خوگیانی سخنگوی والی ولایت ننگرهار میگوید: حوالی ساعت 2:00 بعدازظهر امروز درحوزه اول امنیتی در مرکز جلال آباد موتر حامل آمر اجراییه ولسوال سرخرود این ولایت هدف انفجار یک حلقه ماین قرار گرفت.

خوگیانی گفت: درین انفجار عبدالوارث هجرت آمر اجراییه این ولسوالی همراه با پسر و محافظ اش زخمی شدند، و موتر حاملش تخریب گردیده است.

انفجار-در-ننگرهارSkip to toolbar