توزیع کمک های بشر دوستانه اوزبیکستان برای صد ها خانواده فقیر در فاریاب

30 Jun 2020

۱۰ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، توزیع کمک های بشردوستانه کشور اوزبیکستان برای صدها خانواده بی بضاعت در فاریاب .

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با حضور اعضای شورای ولایتی،اعضای جامعه مدنی کمک های بشر دوستانه اوزبیکستان را به خانواده های فقیر و نیازمند توزیع نمود.

والی فاریاب ، عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی وسید زین الدین عابدی وخانواده های مستفید شده از کمک های بشردوستانه کشور اوزبیکستان تشکری نموده همچنان خواستار تداوم همچو کمک های بشردوستانه برای خانواده های بی بضاعت گردیدند.

به گفته مقام ها محلی کمک های صورت گرفته کشور اوزبیکستان شامل آرد، برنج، روغن، شکر، صابون، لباسهای طفلانه و شش قلم کمک های صحی دربخش کوید 19 از جمله عینک ، ماسک ، لباس های محافظتی ، گازپت و ۲۰ عدد حرارت سنج می باشد.

کمک های غذایی اوزبیکستان امروز برای ۸۹۰ خانواده نیازمند که به همکاری نهاد های خیریه ،بزرگان قومی،انجمن های جوانان ،شورای ولایتی و سایر نهاد ها شناسای شده بودند برای هر خانواده پنج قلم مواد از جمله آرد، برنج ،روغن ،شکر و صابون توزیع گردید.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریاب

توزیع-کمک-های-بشر-دوستانه-اوزبیکستان-برای-صد-ها-خانواده-فقیر-در-فاریابSkip to toolbar