کشف یک دیپوی مهمات طالبان در فاریاب

29 Jun 2020

۹ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبر گزاری چاپار، مقام های محلی در فاریاب می گویند یک دیپوی مهمات طالبان در این ولایت توسط پولیس کشف و ضبط گردیده است.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب گفت: براثر اطلاع طی یک عملیات توسط منسوبین قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار یک باب دیپوی مهمات در قریه گذر بوری که شامل مقدار شش فیر سرگلوله مرمی توپ(82mm)و یک فیر سرگلوله توپ (Dc) بخاطر ضربه زدن نیروهای امنیتی و دفاعی بکار برده میشد کشف و ضبط گردید.

طالبان این خبر را تایید و رد نکرده اند.

کشف-یک-دیپوی-مهمات-طالبان-در-فاریابSkip to toolbar