والی فاریاب ازقهرمان مسابقات مبازرات آزاد که کمربند قهرمانی را کسب کرده بود تقدیر کرد

27 Jun 2020

۷ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب دو قهرمان مسابقات مبارزات آزاد رشته MMA در مسابقات ملی وبین المللی برای جامعه وزرشی این ولایت کمربند قهرمانی کسب کرده اند مورد تقدیر قرار داد.

نیک محمد ایماق تاش قهرمان ملی وبین المللی مبارزات آزاد و MMA که درمسابقات درسازمان LFC پاکستان کمربند قهرمانی را کسب کرد در رنکینگ نزدهمین جنوب آسیا قرار گرفته است.

نیک محمد ایماق تاش با کسب کمربند قهرمانی در مسابقات مبارزات آزاد MMA درپاکستان وقرار گرفتن در رنکینگ نوزدهمین جنوب آسیا افتخارات بزرگی را بنام افغانستان رقم زده است.

ازسوی هم والی فاریاب استاد امیر محمد ایماق تاش مسول کلپ ورزشی تاش MMA ونماینده فدراسیون سبک ملی MMA وسازمان جهانی AFC درفاریاب را بخاطر ایجاد کلپ وزرشی وحمایت از جوانان ورزشکار مورد تقدیر قرار داد.

با این همه استاد امیرمحمد ایماق تاش مسول کلپ ورزشی تاش MMA ونماینده فدراسیون سبک ملی MMA و سازمان جهانی AFC در فاریاب از حمایت والی فاریاب از جامعه ورزشی وعده سپرد که در آینده های نزدیک قهرمانی های بیشتر را کسب خواهند کرد.

کمپ ورزشی تاش MMA و نماینده گی فدراسیون سبک ملی MMA وسازمان جهانی AFC در سال ۱۳۹۷ در شهرمیمنه ایجاد گردید همزمان با آغاز فعالیت کمپ ورزشی تاش MMA دو دوره مسابقات مبارزات آزاد را تحت نام عصر نبرد در فاریاب راه اندازی نمود همچنان از کمپ وزرشی تاش MMA در مسابقات مبازات آزاد در ولایات هرات ، بلخ ، کابل و پاکستان شرکت کردند که دراین مسابقات کمربند های قهرمانی ونایب قهرمانی را کسب نموده اند.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

والی-فاریاب-ازقهرمان-مسابقات-مبازرات-آزاد-که-کمربند-قهرمانی-را-کسب-کرده-بود-تقدیر-کردSkip to toolbar