ثبت ۱۶۵ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

27 Jun 2020

۷ سرطان ۱۳۹۹

وزارت صحت عامه کشور گفته است در ۲۴ ساعت گذشته از تست ۵۲۹ سمپل مشکوک ۱۶۵ واقعه مثبت ویروس کرونا در سطح کشور ثبت گردیده است.

پکتیا ۳۴ واقعه

هرات ۲۷ واقعه

غزنی ۲۱ واقعه

کندهار ۱۹ واقعه

پکتیکا ۱۷ واقعه

خوست ۱۰ واقعه

نورستان ۸ واقعه

لغمان، ننگرهار و بلخ هر کدام ۷ واقعه

هلمند ۴ واقعه

ارزگان ۳ واقعه

سمنگان ۱ واقعه

همچنین ۲۰ واقعه فوتی ثبت گردیده: ۹ واقعه فوتی در خوست، ۳ هلمند، ۳ پکتیا، ۲ سمنگان، ۲ بدخشان، یک ارزگان مجموع فوت شده گان: ۷۰۳

مجموعه رویداد های مثبت ویروس کرونا در کشور به ۳۰۶۱۶ واقعه رسید.

ثبت-۱۶۵-رویداد-مثبت-ویروس-کرونا-در-افغانستانSkip to toolbar