شاروال میمنه: کار ۱۶ پروژه در آینده نزدیک آغاز می شود

23 Jun 2020

۳ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در اداره شاروالی ـ میمنه میگویند با شیوع ویروس کرونا این اداره ۱۵ میلیون افغانی کسر عواید داشته است.

انجنیر احمدجاوید “کیوان” شاروال میمنه در یک نشست خبری پیرامون دستاوردها، چالش ها، فرصت های کاری و همچنان نحوه عرضه خدمات در دوره شیوع و گسترش ویروس کرونا معلومات داد.

شاروال میمنه گفت: اداره شاروالی میمنه در کنار کمیته ولایتی و اداره صحت عامه در راستایی تطبیق برنامه های ضدعفونی سازی وقرنطین سهم گرفته است.

ازسوی شاروال میمنه گفت: باشیوع ویروس کرونا در بخش عواید ۱۵ میلیون کاهش داشته همچنان ۵۰ کارمند شاروالی میمنه به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

در این حال شاروال میمنه گفت: عدم همکاری شهروندان با اداره شاروالی بخاطر پرداخت نکردن محصول صفایی، تکس ساختمانی، قباله، و جواز باعث کسر بودجه در ماه های گذشته شده که این چالشهای اساسی شاروالی میمنه می باشد.

وی می افزاید: تخطی های آشکاری در قسمت ساختمان سازی ها و بلندمنزل ها وجود دارد از مشکلات در بخش عدم تعدیل ملکیت ها از رهایشی به تجارتی گرفته که بدون تعدیل و اجازه، ملکیت رهایشی را به تجارتی تبدیل می کنند، تا انداختن بی رویه و خودسر مواد ساختمانی در کنار سرک و تخلیه خاکروبه ها در پیاده روها و سرک ها از دیگر چالشها می باشد که به عدم توجه شماری از شهروندان با شاروالی میمنه می باشد.

همچنان شاروال میمنه از نحوه عملکرد رهنمای معاملات انتقاد نموده گفت : رهنمای معاملات بدون هماهنگی و اجازه ریاست های شهرسازی و شاروالی دست به خرید و فروش زمین می زنند وی از تدوین رهنمود تازه در این قسمت با تفاهم رهنمای معاملات خبر میدهد تاجلو چنین فروشات بی رویه گرفته شود.

با این همه شاروال میمنه افزود که قرار است در سال جاری کار اعمار هوتل پنج منزله شاروالی به اتمام برسد و فاریاب صاحب یک مهمانخانه دولتی مدرن با همه امکانات عصری شود.

همچنان یک مرکز تجارتی را به نام “مرکز تجارتی تاپی” ساخته اند که کار دواء طلبی دکاکین و آپارتمان های آن جریان دارد.

شاروال میمنه همچنان از اعمار یک باب هوتل عروسی معیاری با ظرفیت 700 نفر با داشتن پارکینگ و سایر امکانات که در ناحیه پنجم ساخته می شود خبر میدهد.

همچنان شاروال میمنه از آغاز کارساختمان الحاقیه اداری شاروالی میمنه و آغاز برنامه “ایزوکار” خبر میدهد و می افزاید که این برنامه با بودجه کافی با اشتغال زایی برای مهاجرین و بیجاشده گان در داخل شهرمیمنه زمینه ساخت و ساز پروژه های مهم را در این شهرفراهم می نماید.

شاروال میمنه می گوید که انجنیران این اداره با استفاده از فرصت ۱۶ پروژه مهم را دیزاین نموده اند که شامل اعمار کانال تورپاختو، اعمار دیوار استنادی دریا، ساخت پارک اولوس وسایر پروژه ها می باشد.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـفاریاب

شاروال-میمنه-:-کار-۱۶-پروژه-در-آینده-نزدیک-آغاز-می-شودSkip to toolbar