حادثه ترافیکی در زابل شش کشته وزخمی برجا گذاشت

23 Jun 2020

3 سرطان 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار منابع محلی در زابل از وقوع یک حادثه ترافیکی در شاهراه عمومی کابل – کندهار این ولایت خبر میدهند.

محمدلعل امیری سخنگوی پولیس ولایت زابل میگوید:حوالی ساعت 8:00 صبح امروز درشاهراه عمومی کابل – کندهار درساحه شهیدان ولسوالی شهرصفا زابل بر اثر حادثه ترافیکی 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر بشمول دو کودک زخم برداشته اند.

سخنگوی پولیس زابل علت این حادثه را بی احتیاطی تیز رانی راننده گان عنوان کرده است.

وی گفت: رویداد های ترافیکی در شاهراه عمومی کابل – کندهار بارها بدلیل تیزرانی ها رخ داده است

حادثه-ترافیکی-در-زابل-شش-کشته-وزخمی-برجا_گذاشتSkip to toolbar