یک فرمانده خیزش مردمی با دومحافظ اش در بادغیس کشته شد

20 Jun 2020

31 جوزا 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار منابع محلی دربادغیس می گویند: درپی انفجار ماین کنارجاده در این ولایت سه تن بشمول یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی کشته شدند.

شیرآغا الکوزی آمر امنیت فرماندهی پولیس بادغیس میگوید: صبح امروز شنبه (31 جوزا1399) موتر حامل محمد نعیم بزبای یکی از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی بادغیس درمسیر سرک ولسوالی قادس برخورد نمود.

آمرامنیت فرماندهی پولیس بادغیس افزود: درنتیجه انفجار این فرمانده خیزش مردمی با دو محافظ اش کشته شده اند.

مسولیت این انفجار را فرد و یا گروهی بدوش نگرفته اند.

یک فرمانده خیزش مردمی با دومحافظ اش در بادغیس کشته شد

یک-فرمانده-یزش-مردمی-با-دومحافظ-اش-در-بادغیس-کشته-شدSkip to toolbar