انفجار در یک مدرسه درتخار 15 کشته وزخمی برجاگذاشت

18 Jun 2020

29 جوزا 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی درشمال شرق کشور میگویند: انفجار سرگوله راکت دریک مدرسه در شهر اشکمش رخ داده است.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس ولایت تخار میگوید: حوالی ساعت 11:30 دقیقه امروز یک انفجار سرگوله راکت در مدرسه شهر کهنه اشکمش ولایت تخار صورت گرفته که درنتیجه 7 شاگرد این مدرسه کشته و 8 تن دیگر شان زخمی شدند.

سخنگوی پولیس تخار گفته است این آمار ابتدایی است به احتمال زیاد شمار قربانیان این رویداد تغیر کند.

تاحال مسولیت این انفجار را فرد یا گروهی بدوش نگرفته اند.

انفجار-در-یک-مدرسه-درتخار-15-کشته-وزخمی-برجاگذاشتSkip to toolbar