31 طالب 9 نیروی امنیتی درفاریاب کشته شدند

17 Jun 2020

28 جوزا 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درفاریاب می گویند : درجریان یک هفته اخیر چندین حمله طالبان بالای پاسگاه های امنیتی دراین ولایت عقب زده شد که درنتیجه تلقات سنگین به افراد این گروه وارد شده است.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: نیروهای امنیتی در جریان یک هفته اخیر چندین حمله طالبان را در ولسوالی های قیصار وقرمقول به شکست مواجه ساخته اند وبه این گروه تلفات سنگین وارد شده است.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت به مدت یک هفته اخیر 31 طالب بشمول فرماندهان کلیدی وسرگروپان شان درساحات این ولایت کشته و21 عضو دیگر آنان زخم برداشته اند.

به گفته سخنگوی پولیس در نتیجه درگیری ها در ولسوالی های قیصار وقرمقول 9 نیروی امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته اند.

آقای یورش افزود که درساحات این ولایت وضعیت امنیتی نگران کننده بود نیروهای کمکی اعزام گردیده است وی به مردم اطمینان داد نیروهای امنیتی به گروه های تروریستی اجازه نمی دهند تا این ولایت را ناآرام بسازند.

دراین حال شهروندان فاریاب از توجه نیروهای امنیتی افغان در راستایی دفع حملات طالبان در بخش های این ولایت در جریان هفته های اخیر قدر دانی نمودند.

باشنده فاریاب از دست آورد های اخیر نیروهای امنیتی در قسمت عقب زدن حملات طالبان در ولسوالی های این ولایت ابراز خوشی نموده حمایت شانرا از نیروهای امنیتی اعلام کردند.

ازسوی هم مقام های امنیتی فاریاب می گویند :هرگاه طالبان صلح را نپذیرندآنان آماده راه اندازی عملیات های نظامی در مربوط این ولایت بخاطر سرکوب شان هستند.

گروه طالبان در پیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولایت فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.
گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریاب

31 طالب_9_نیروی_امنیتی_درفاریاب_کشته_شدندSkip to toolbar