ثبت ۵۶۴ واقعه جدید ویروس کرونا در افغانستان

17 Jun 2020

۲۸ جوزا ۱۳۹۹

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته از تست ۱۱۲۶ سمپل مشکوک ۵۶۴ واقعه مثبت ویروس کرونا در سطح کشور ثبت شده است.

کابل ۱۹۲ واقعه
بامیان ۶۵ واقعه
تخار ۶۴ واقعه
بلخ ۵۱ واقعه
پکتیا ۴۰ واقعه
کندز و کندهار هر کدام ۲۷ واقعه
وردک ۲۴ واقعه
بغلان ۲۱ واقعه
دایکندی ۱۴ واقعه
کاپیسا ۱۲ واقعه
نورستان ۸ واقعه
بدخشان و ننگرهار هر کدام ۶ واقعه
کنر ۵ واقعه
زابل ۲ واقعه

همچنین ۱۳ واقعه فوتی ثبت شد: ۳ کابل، ۳ تخار، ۳ بامیان، ۲ ننگرهار، ۱ بادغیس، ۱ وردک
مجموع رویداد های فوتی : ۵۰۴

مجموعه رویداد های کشور به ۲۶۸۷۴ واقعه رسید.

ثبت_۵۶۴_واقعه_جدید_ویروس_کرونا_در_افغانستانSkip to toolbar