توزیع کمک برای 50 خانواده درفاریاب

17 Jun 2020

28 جوزا 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، به مناسبت روز جهانی مادر برای ۵۰ خانواده بی بضاعت در شهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب مواد اولیه توزیع گردید.

ماریا نوری رئیس امور زنان ولایت فاریاب گفت:ریاست امور زنان، سالانه با حضور چند هزار نفر روز مادر را تجلیل میکرد، اما در سال جاری به علت شیوع ویروس کرونا روز مادر در فاریاب تجلیل نگردید.

بانو نوری همچنان افزود: برای ۵۰ فامیل از سوی امور زنان با همکاری مقام ولایت، کمیته ناروی و دفتر اکتید مواد از قبیل آرد، برنج، روغن و لباس توزیع گردید که دریافت کننده مواد، همه بانوان بی سرپرست و بیوه بودند.

در این حال خانواده مستفید شده‌ از کمک های امروزی ابراز خرسندی نمودن همچنان خواهان ادامه همچو کمک ها از سوی نهادهای بشر دوستانه شدند.

با این همه مقام های محلی در فاریاب می گویند: قرار است در آینده نزدیک برای صد ها خانواده نیاز مند که بر اثر شیوع ویروس کرونا متضرر شدن کمک های غذایی صورت گیرد

توزیع_کمک_برای_50_خانواده_درفاریابSkip to toolbar