برادر ـ برادرش را در پروان کُشت

17 Jun 2020

۲۸ جوزا ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در پروان می گویند: یک پسر جوان برادر خود را در این ولایت با فیر سلاح نوع تفنگچه به قتل رسانده است.

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان با تایید این خبر میگوید: که حوالی ساعت ۸ شب گذشته در مرکز پروان دو برادر با هم مشاجره لفظی می نمایند که در نتیجه یک برادر با فیر تفنگچه برادرش را به قتل میرساند.

بانو شهکار افزود : قاتل از ساحه فرار نموده است. وی علت و انگیزه این رویداد را خشونت های خانواده عنوان نمود.

نیروهای امنیتی پروان در پیوند به این رویداد ابراز نظر نکرده اند.

برادر_ـ_برادرش_را_در_پروان_کُشتSkip to toolbar