افتتاح شفاخانه ۲۰ بستر کووید ۱۹ در فاریاب

17 Jun 2020

۲۸ جوزا ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،شفاخانه یکصد بستر ولادی نسانی فاریاب به گونه موقت به شفاخانه ۲۰ بستر کووید ۱۹ اختصاص یافت که امروز توسط مقام های محلی و مسولین صحی این ولایت افتتاح گردید.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب گفت : شفاخانه 100 بستر نسایی ولادی با تمام امکانات و تجهیزات آن به اختیار مبتلایان ویروس کووید_۱۹ قرار داده شد تا مریضان کرونایی روحیه گیرند.

ازسوی هم والی فاریاب به مردم این ولایت اطمینان میدهد که تمام امکانات صحی مدرن را اختیار دارند هرگز از ویروس کرونا نگران نباشند.

داکتر نعیم مصمم رئیس صحت عامه فاریاب گفت:مریضان مبتلا به ویروس کرونا در شفاخانه جدید منتقل گردیدند تا امکانات مدرن صحی تحت مراقبت قرار گیرند.
به گفته آقای مصمم، تعداد فوتی از اثر ویروس کووید_۱۹ در فاریاب بیشتر از آمار به ثبت رسیده است و روزانه بیش از ده تن قربانی بیماری کرونا می شوند.

دراین حال داکتر محمد زمان عظیمی رییس شفاخانه کوید ۱۹ در فاریاب می گوید: که باآنکه شفاخانه کووید۱۹ برای ۲۰ بیمار ویروس کرونا قرار داد گردیده اما اکنون ۲۶ بیمار تحت تداوی آنان قرار دارد.

وی گفت: سامان وتجهیزات مدرن در اختیار شفاخانه کووید ۱۹ قرار دارد داکتران مجرب بطور ۲۴ ساعته درخدمت بیماران هستند وهیچ گونه نگرانی از لحاظ عرضه خدمات صحی در این شفاخانه وجود ندارد.

با این همه بیماران ویروس کرونا درفاریاب از انتقال شان به شفاخانه جدید ابراز خرسندی نموده، می ‌گوید که وضعیت صحی شان رو به بهبود است.

بیماران مبتلا به ویروس کرونا در حالی به شفاخانه جدید منتقل گردیدند که آنان از صحن و امکانات شفاخانه سابقه، شاکی بودند.

افتتاح-شفاخانه-۲۰-بستر-کووید-۱۹-در-فاریابSkip to toolbar