ثبت ۷۹۳ واقعه جدید ویروس کرونا در افغانستان

16 Jun 2020

27 جوزا 1399

وزارت صحت عامه کشور امروز سه شنبه از ثبت ۷۹۳ رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته، خبر داد گفت که در ۲۴ ساعت گذشته، یک هزار و ۶۴۰ نمونه آزمایش شده اند.

بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳ تن از اثر مبتلاشدن به ویروس کرونا جان باختند و ۳۸۱ تن دیگر بهبود یافته اند.

با این آمار، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۲۶ هزار و ۳۱۰ رسیده است و نیز تاکنون ۴۹۱ تن جان باخته اند و ۵ هزار و ۵۰۸ تن بهبود یافته اند.

کابل با ۴۶۰ رویداد تازه، بیشترین رویدادهای مثبت را در یک شبانه روز در کشور داشته است.

رویدادهای دیگر در ولایت های بدخشان (۶۱)، تخار (۵۹)، بامیان (۵۸)، لوگر (۳۴)، بغلان (۳۴)، پکتیا (۲۸)، لغمان (۱۳)، کندهار (۱۳)، زابل (۱۰)، پروان (۶)، هلمند (۶)، کندز (۴) و نیمروز (۲) ثبت شده اند.

اما در ولایت های هرات و بلخ به علت نبود آزمایش، هیچ رویدادی ثبت نشده است.

در یک شبانه روز گذشته سه تن در کابل، سه تن در وردک، دو تن در پکتیا، دو تن د رهلمند، یک تن در کندز، یک تن در کنر و یک تن در زابل جان از اثر مبتلاشدن به ویروس کرونا جان باختند.

در همین حال، در یک شبانه روز گذشته، ۳۰۰ تن کابل، ۲۴ تن در کنر، ۱۸ تن در بغلان، ۱۶ تن در تخار، ۱۰ تن در پکتیا، ۷ تن در هلمند و ۶ بیمار ویروس کرونا در زابل بهبود یافته اند.

تاکنون ۵۹ هزار و ۱۷۲ نمونه در کشور آزمایش شده اند و شمار رویدادهای فعال ۲۰ هزار و ۳۱۱ رویداد است.

ثبت_۷۹۳_واقعه_جدید_ویروس_کرونا_در_افغانستانSkip to toolbar