رییس جمهور غنی شماری از نامزد وزیران جدید را معرفی کرد

14 Jun 2020

25 جوزا 1399

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، نامزد وزیران جدید را برای وزارت‌های معادن و پترولیم، معارف و اطلاعات و فرهنگ، معرفی کرد.

محمد هارون چخانسوری به وزارت معادن و پترولیم، رنگینه حمیدی به وزارت معارف و محمد طاهر زهیر به وزارت اطلاعات و فرهنگ، نامزد شده‌اند.

بر اساس اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز شنبه (24 جوزا) دستور معرفی این نامزد وزیران را صادر کرده‌است.

حکومت افغانستان قبلاً نامزد وزیران جدید را برای وزارت‌های مالیه، امور زنان، صحت عامه و شهر سازی معرفی کرده‌است.

تا هنوز معلوم نیست که این نامزد وزیران چی وقت از ولسی جرگۀ افغانستان رأی اعتماد خواهند گرفت.

رییس_جمهور_غنی_شماری_از_نامزد_وزیران_جدید_را_معرفی_کردSkip to toolbar