چهار عضو یک خانواده در لوگر کشته شد

13 Jun 2020

۲۴ جوزا ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار؛ منابع محلی در لوگر میگویند: شش عضو یک خانواده توسط افراد مسلح ناشناس درلوگر کشته وزخمی شدند.

دیدار لونگ سخنگوی والی ولایت لوگر میگوید: شب گذشته افراد مسلح ناشناس درمربوطات ساحه التمور مرکز ولایت لوگر بالای اعضای یک خانه حمله نمودند که درنتیجه چهارتن بشمول یک مادر و سه دخترش را تیرباران کردند و دو تن دیگر بشمول پسر ودختر جوان این خانواده را مجروح نمودند.

آقای لونگ گفت: زخمیان این رویداد به شفاخانه کابل انتقال داده شده وقضیه تحت بررسی نیروی های امنیتی قرار دارد.

مسولیت این رویداد را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است

چهار_عضو_یک_خانواده_در_لوگر_کشته_شدSkip to toolbar