یک مرد خانم اش را در ولسوالی اندخوی فاریاب به قتل رساند

10 Jun 2020
  1. ۲۱ جوزا ۱۳۹۹

    به گزارش خبرگزاری چاپار ،یک پسر جوان در ولسوالی اندخوی خانم اش را به قتل رساند و قصد فرار داشت توسط نیروهای امنیتی این ولسوالی بازداشت گردید.

    عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: اسامی شیر محمد ۲۷ ساله باشنده اصلی قریه اخته چی ولسوالی اندخوی فاریاب شب گذشته بنابر خشونت های فامیلی خانم اش را به قتل رسانده از ساحه فرار نموده بود.

    یورش گفت پس از اطلاع خانواده این خانم قاتل بعد از ظهر روز سه شنبه (۲۰ جوزا ۱۳۹۹ ) از بازار ولسوالی اندخوی بر اثر سعی تلاش پولیس این ولسوالی باز داشت گردیده تحقیقات درمورد قضیه جریان دارد.

یک-مرد-خانم-اش-را-در-ولسوالی-اندخوی-فاریاب-به-قتل-رساندSkip to toolbar