ثبت ۶۸۴ ‌واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان

10 Jun 2020

۲۱ جوزا۱۳۹۹

وزارت صحت عامه می گوید در ۲۴ ساعت گذشته از تست ۱۱۲۸ سمپل مشکوک ۶۸۴ واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردیده است.

کابل ۳۹۳ واقعه
هرات ۹۶ واقعه
ننگرهار ۹۵ واقعه
نیمروز ۲۵ واقعه
کنر ۱۸ واقعه
کندهار ۱۳ واقعه
فراه ۱۲ واقعه
کندز ۸ واقعه
ارزگان ۷ واقعه
بادغیس ۶ واقعه
بدخشان و زابل هر کدام ۴ واقعه
پروان ۳ واقعه

همچنان ۲۱ واقعه فوتی ثبت شد: ۱۰ هرات، ۳ کابل، ۳ نیمروز، ۲ بادغیس، ۲ هلمند، ۱ زابل

مجموع فوت شده گان: ۴۰۵

مجموعه آمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به ۲۲۱۴۲ نفر رسید.

ثبت_۶۸۴ _واقعه_مثبت_ویروس_کرونا_در_افغانستانSkip to toolbar