فرمانده پولیس ولسوالی سیدکرم پکتیا در انفجار ماین کنارجاده‌ ای کشته شد

3 Jun 2020

۱۳ ‌جوزا ۱۳۹۹
طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: شام روز گذشته فرمانده پولیس ولسوالی سیدکرم پکتیا در پی برخورد موتر حامل‌اش با ماین کنار جاده‌ای در این ولسوالی، جان باخته است.

آرین افزود: که در این رویداد، سه تن از محافظان فرمانده پولیس این ولسوالی جان باخته و چهار تن دیگرشان زخم برداشته اند.

مسولیت این انفجار را فرد ویا گروهی بدوش نگرفته است.

فرمانده-پولیس-ولسوالی-سیدکرم-پکتیا-در-انفجار-ماین-کنارجاده‌-ای-کشته-شدSkip to toolbar