افزایش روز افزون قربانیان و مبتلایان کرونا درفاریاب

3 Jun 2020

۱۳ جوزا ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مسولین صحی درفاریاب می گویند تهدید ویروس کرونا دراین ولایت رو به افزایش است اما هنوز هم شهروندان در برابر کووید ۱۹ بی تفاوت هستند.

داکتر نفسیه حامد فاریابی مسوول واحد مبارزه با کرونا درفاریاب گفت: تهدید ویروس کرونا در حالی افزایش یافت اکثریت باشنده گان این ولایت توصیه های داکتران را مراعات نکرده اند.

مسوول واحد مبارزه با ویروس کرونا گفت : قرنطین فردی می تواند بخاطر کاهش شمار مبتلایان ویروس کرونا دراین ولایت موثر باشد.

سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب گفت : که بدلیل کم توجهی شهروندان اکنون میزان مبتلایان ویروس کرونا دراین ولایت رو به افزایش است هرگاه توجه صورت نگیرد مردم به یک فاجعه انسانی گرفتار خواهند شد.

رییس جامعه مدنی فاریاب افزود: در صورت کاهش ویروس کرونا در راستایی راه اندازی مراسم مذهبی و اجتماعی محدودیت ها وضع گردد.

ازسوی هم محمد نادری سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید: امروز ما شاهد گسترش ویروس کرونا در ۹۰ فیصد از خاک این ولایت هستیم قبل از افزایش شمار مبتلایان وقربانیان ویروس کرونا از طریق کمیته ولایتی کرونا از مردم خواسته شده بود کرونا را جدی بگیرند اما شهروندان در برابر کرونا بی تفاوتی کردند.

دراین حال مولوی گل احمد لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب گفت: بدلیل بی تفاوتی شهروندان میزان مبتلایان ویروس کرونا دراین ولایت رو به افزایش است چونکه مردم توصیه های داکتران وبه آگاهی دهی علمای دینی کم تر ارزش قایل شدند.

آقای لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب از شهروندان خواست هنوز هم فرصت وجود دارد تا دربرابر ویروس کشنده کرونا جدی باشند.
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب گفت: هم زمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان اداره محلی فاریاب در رس داکتر نقیب الله فایق والی این ولایت در راستایی آگاهی مردم با بخش صحت برنامه های آگاهی را در رابطه به ویروس کرونا آغاز نمود اما شهروندان کمتر توجه نمودند.

سخنگوی والی فاریاب افزود: هرگاه شهروندان به توصیه های صورت گرفته توجه می کردند اکنون میزان مبتلایان ویروس کرونا در این افزایش نمی یافت.

دراین حال با ثبت ۱۷ واقعه جدید ویروس کرونا شماره رویداد های مثبت در این ولایت به ۱۴۴ نفر، فوتی ۹ نفر وشفایافته گان به ۵ نفر رسیده است.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

افزایش-روز-افزون-قربانیان-و-مبتلایان-کرونا-درفاریابSkip to toolbar